Praktisch, integer, onafhankelijk en resultaatgericht!

Dienstverlening

Ontwikkeling HRM

U kunt mij inschakelen om HRM (verder) te ontwikkelen met als doel een bijdrage te leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Dit kan bijvoorbeeld door de invoer van nieuwe personeelsinstrumenten of beschrijving en invoering van effectief personeelsbeleid. Mijn visie is dat ontwikkeling en verandering niet alleen bereikt wordt met instrumenten en beleid maar vooral door een juiste inzet hiervan.  

P-Scan

Met de p-scan (personeelscan / vlootschouw) wordt inzicht verkregen in het potentieel en inzetbaarheid van uw medewerkers.

Er kan een match plaatsvinden tussen de medewerker en de huidige en/of toekomstige functie en er wordt een bijdrage geleverd aan loopbaanplanning, mobiliteit en opvolging op sleutelposities. De p-scan is door mij ontwikkeld en succesvol ingevoerd bij onderdelen van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.

Verzuimmanagement

Het beschrijven en invoeren van nieuw verzuimbeleid op basis van praktische kaders en uitgangspunten die voor zowel werkgever als werknemer helder zijn. Uitgangpunten zijn preventie, eigen regie en open communicatie.

De werkgever en werknemer zijn in de lead en niet de bedrijfsarts, arbodienst of Wet verbetering Poortwachter. Ik kan het verzuimbeleid opzetten en in samenwerking invoeren in de organisatie inclusief training voor o.a. verzuimgesprekken uitgevoerd door partners.

Opzetten gesprekkencyclus

Ontwikkelen en invoeren van een toepasbare gesprekkencyclus, van beleid tot de benodigde gespreksformulieren en gesprekstraining.

Ik werk samen met www.hrminterim.com die (gespreks)trainingen kan verzorgen op het gebied van o.a. beoordeling en resultaatgesprekken.

Nieuwe Arbodienst

Ten behoeve van de overgang naar een nieuwe arbodienst kunt u mij inschakelen.

Dit kan zijn voor het opstellen van een projectplan of programma van eisen tot aan begeleiding van het gehele traject tot en met de definitieve overgang. Een dergelijk project is door mij o.a. uitgevoerd bij de William Schrikker Groep in 2012.

Tijdelijke vervanging

Heeft u tijdelijke vervanging, extra capaciteit of specifieke kennis nodig dan kunt u mij als interim HR-adviseur / HR-manager inschakelen.

Door mijn ruime ervaring ben ik snel inzetbaar op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Onder ‘portfolio’ staat mijn werkervaring bij verschillende opdrachtgevers, zie hiervoor ook mijn LinkedIn profiel. Praktisch, integer, onafhankelijk en resultaatgericht staat bij mij altijd centraal.

Veranderingsprocessen

Ik heb ruime ervaring met meerdere rollen bij organisatieveranderingen.

Ik kan als adviseur en begeleider optreden bij reorganisaties en intergratie van afdelingen/ onderdelen van verschillende organisaties (fusie), inclusief de vergelijking van CAO en arbeidsvoorwaarden en uitvoer van het sociaal plan. Daarnaast kan ik het organisatieplan maken dat  de gewenste verandering beschrijft, inclusief de eventuele benodigde OR aanvragen. Voor mijn specifieke ervaring verwijs ik naar mijn portfolio.

Ontslag en outplacement

Voordat de stap naar de (arbeidsrecht) advocaat wordt gemaakt kan ik veel bijdrage aan een goed verloop van een ontslagzaak of outplacementtraject.

U kunt denken aan het opstellen van concept vaststellingsovereenkomsten, onderhandeling met vakbondsvertegenwoordiging of arbeidsjuristen, opzetten outplacementtraject en inzet en contact met outplacementbureaus. U bespaart veel geld en tijd door niet te vroeg de stap naar een jurist te zetten.

Werving en selectie

Werving en selectie is essentieel voor een organisatie, dit is het beginpunt van ‘de juiste persoon op de juiste plek’ te krijgen en houden, de essentie van HRM.

Ik heb ruime ervaring met selectiegesprekken en ondersteunen van organisaties met wervingsstrategie en selectiebeleid. Mijn visie is dat als je verder wilt als organisatie, en niet wil stilstaan, je geen mensen moet selecteren die precies op het beschreven plaatje passen en je goed moet kijken wat voor een type je zoekt en niet zozeer naar diploma’s.

Functies

Voor een op resultaten gerichte functiebeschrijving kunt u bij mij terecht.

Een functiebeschrijving is bij mij resultaatgericht en op basis van benodigde competenties, dus geen opsomming van taken en daarmee flexibel en toekomstgericht.

Voor de waardering van functies put ik uit mijn jarenlange ervaring met functiewaarderings systemen (FWG/HAY) bij grote organisaties, eigen benchmark en netwerk voor verschillende soorten functies. Ik heb functiewaardering voor verschillende organisaties gedaan, het ging hier om o.a. ICT functies, Sales (internationaal), trainers, docenten, winkelpersoneel en fondsenwervers.

Arbeidsvoorwaarden

Bij een groot deel van mijn opdrachtgevers heb ik arbeidsvoorwaarden, personeelsregelingen of een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket ingevoerd of gewijzigd.

Ik kan een analyse uitvoeren van verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten en/of Cao’s bij samenwerkingsverbanden of overname. Ook bij de ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen staat de toegevoegde waarde hoog in het vaandel, te vaak worden er arbeidsvoorwaarden ingevoerd waar in de praktijk bijna geen vraag naar is onder medewerkers.